Bài viết về chủ đề "vi phạm quản lý vật liệu nổ"

VI PHẠM QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm quản lý vật liệu nổ
Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>