Bài viết về chủ đề "vi phạm quản lý kinh tế"

VI PHẠM QUẢN LÝ KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm quản lý kinh tế
Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>