Bài viết về chủ đề "vi phạm kỷ luật"

VI PHẠM KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm kỷ luật
Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi người lao động gây thiệt hại cho khách hàng

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi người lao động gây thiệt hại cho khách hàng

Người sử dụng lao động muốn được tư vấn về yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại khi người lao động vi phạm quy định của khách hàng dẫn đến công ty phải bồi thường cho khách hàng.

Chi tiết >>

Nghỉ ốm đau có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Nghỉ ốm đau có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi quan ly 01 trường THCS. Đon vị của tôi có 01 Giáo viên nghỉ điều trị bệnh từ ngày 15/9/2015. Trong thời gian điều trị bệnh, nhà trường chịu trách nhiệm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên này, thời gian chi tra chế độ này kéo dài 180 ngày (kể cả ngày nghị). hết 180 ngày giáo viên này tiếp tục điều trị bệnh, nhà trường đã ngưng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi . vậy đúng hay sai? xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>

Lương công chức xã khi bị tam giữ, tạm giam

Lương công chức xã khi bị tam giữ, tạm giam

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi độc nội dung bài viết được đăng tại địa chỉ https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-hinh-su/chi-tra-luong-cho-cong-chuc-bi-tam-giam.aspx Về trường hợp này là công chức cấp xã, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP (Nghị định này chỉ điều chỉnh đối với công chức quy định tại Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ - Tức là công chức cấp huyện trở lên).

Chi tiết >>

Quyết định tạm đình chỉ công tác

Quyết định tạm đình chỉ công tác

Quyết định tạm đình chỉ công tác được thể hiện bao gồm các nội dung nội dung quyết định, lý do tạm đình chỉ, đối tượng tạm đình chỉ công tác..., cụ thể như mẫu đính kèm sau:

Chi tiết >>