Bài viết về chủ đề "vi phạm hành chính về đê điều"

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐÊ ĐIỀU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm hành chính về đê điều
Nghị định số 129/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Nghị định số 129/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều bao gồm hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>