Bài viết về chủ đề "vi phạm đóng bảo hiểm"

VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm đóng bảo hiểm
Người sử dụng lao động phải chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không?

Người sử dụng lao động phải chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không?

Công ty thanh toán các khoản nợ bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm xã hội muộn, dẫn đến quá thời hạn 3 tháng các cá nhân nghỉ việc chưa chốt được sổ và đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Vậy trong trường hợp này, người sử dụng lao động có phải chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không? Cụ thể nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>