Tư vấn về việc ngoại tình bị xử lý thế nào?
|

Tư vấn về việc ngoại tình bị xử lý thế nào?

Luật sư cho hỏi trường hợp. Tôi chung sống với người đàn ông đã có gia đình chưa ly hôn và hiện tại tôi sắp sinh con cho người đàn ông này. Nếu bị kiện sau khi sinh con thì tôi và người đàn ông là cha của đứa trẻ tôi sinh ra sẽ bị pháp luật xử phạt như thế nào? Xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí