Khiếu nại quyết định thu hồi đất thế nào?
|

Khiếu nại quyết định thu hồi đất thế nào?

Kính gửi luật sư Minh Gia, cho tôi hỏi về việc khiếu nại quyết định thu hồi đất đai sử dụng ổn định, lâu dài như sau: Tôi đag sử dụng diện tích đất ở 51m(met vuông) ngang 3m dài 17m . Trước năm 1978 là đất liền, giáp trực tiếp với con sông nhỏ, sau đó bị xáng thổi lấy đất lấp bến xe nên thành một con sông lớn và nhiều năm liền chống chọi với lũ lụt nên bị lở.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí