Bài viết về chủ đề "vì mục đích quốc phòng an ninh"

VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG AN NINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vì mục đích quốc phòng an ninh
Luật sư tư vẫn về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Luật sư tư vẫn về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Gia đình tôi hiện đang thuê đất nhà nước 35 năm để ở và kinh doanh (gần 200m2), (đất thuê đến năm 2043 mới hết hạn), nhưng hiện chuẩn bị có dự án thu hồi đất ( dự án Doanh trại Quân đội) thì gia đình tôi được bồi thường như thế nào vì nếu thu hồi thì gia đình tôi không có chỗ ở. Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Chi tiết >>