Bài viết về chủ đề "vệ sinh lao động"

VỆ SINH LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vệ sinh lao động
Tai nạn lao động do cai thầu không đảm bảo môi trường làm việc

Tai nạn lao động do cai thầu không đảm bảo môi trường làm việc

Người lao động của cai thầu bị tai nạn tại dự án, cai thầu là người chịu trách nhiệm hay người thuê cơ sở vật chất chịu trách nhiệm? Luật Minh Gia xin được giải đáp như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 1820/QĐ-TTg  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013

Quyết định 1820/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Tiết b, Điểm 4, Mục II, Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-TTg

Chi tiết >>

Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động

Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động

Chào luật sư, công ty tôi có nhiều trường hợp bị tai nạn trên đường đi làm về, theo quy định thì được xem là tai nạn lao động vậy công ty có phải chi trả tiền viện phí cho các trường hợp này hay không?

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mức xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1