Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động
|

Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động

Luật sư tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn lao động. Doanh nghiệp phải chi trả những chi phí nào cho người lao động bị tai nạn lao động? Ngoài chế độ mà doanh nghiệp chi trả thì người lao động bị tai nạn lao động còn được hưởng các chế độ gì khác không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

Chi tiết
Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động
|

Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, gắn với từng loại công việc cụ thể người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Khi phát sinh các vấn đề liên quan đến tai nạn lao động hoặc các vấn đề khác người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi cụ thể cho người lao động của mình.

Chi tiết
An toàn lao động là gì? Mức phạt vi phạm an toàn lao động ?
|

An toàn lao động là gì? Mức phạt vi phạm an toàn lao động ?

Hiện nay theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; các chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Vậy an toàn lao động là gì? Mức phạt vi phạm an toàn lao động được quy định như thế nào? Luật Minh Gia xin được tư vấn về vấn đề này như sau.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169