Bài viết về chủ đề "vệ sinh lao động "

VỆ SINH LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vệ sinh lao động

 • Tai nạn lao động do cai thầu không đảm bảo môi trường làm việc

  Tai nạn lao động do cai thầu không đảm bảo môi trường làm việc.

  • 31/08/2018
  • Nông Hồng Nhung

  Người lao động của cai thầu bị tai nạn tại dự án, cai thầu là người chịu trách nhiệm hay người thuê cơ sở vật chất chịu trách nhiệm? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động

  Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động.

  • 09/06/2020
  • Trần Phương Hà

  Luật sư tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn lao động. Doanh nghiệp phải chi trả những chi phí nào cho người lao động bị tai nạn lao động? Ngoài chế độ mà doanh nghiệp chi trả thì người lao động bị tai nạn lao động còn được hưởng các chế độ gì khác không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

  Chi tiết
 • Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  • 10/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, gắn với từng loại công việc cụ thể người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Khi phát sinh các vấn đề liên quan đến tai nạn lao động hoặc các vấn đề khác người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi cụ thể cho người lao động của mình.

  Chi tiết