Bài viết về chủ đề "vệ sinh an toàn thực phẩm"

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vệ sinh an toàn thực phẩm
Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm

Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm

Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, nội dung biểu mẫu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, nội dung cụ thể của nghị định như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản thuyết minh điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu bản thuyết minh điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả/sản xuất chế biến chè bao gồm các nội dung như sau:

Chi tiết >>