Bài viết về chủ đề "vay trả góp"

VAY TRẢ GÓP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vay trả góp
Lãi suất cho vay theo quy định của BLDS

Lãi suất cho vay theo quy định của BLDS

Tôi có vấn đề xin nhờluật sư tư vấn giúp đỡ như sau: Chồng tôi có vay của một công ty hỗ trợ cho vay trả góp là 35.000.000, lãi suất 6%/tháng (công ty này cho vay hỗ trợ mua hàng tiêu dùng nhưng chủ động liên hệ cho chồng tôi vay nhưng phải ký hợp đồng là mua hàng tiêu dùng và đóng bảo hiểm với phí là 2.742.000), số tiền này trả trong 15 tháng, mỗi tháng là 3.895.000 VNĐ.

Chi tiết >>