Bài viết về chủ đề "vay tiền chậm trả"

VAY TIỀN CHẬM TRẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vay tiền chậm trả
Tư vấn trường hợp vay tiền không trả đúng hạn

Tư vấn trường hợp vay tiền không trả đúng hạn

Em có cho người ta vay 30 triệu đồng. Hai bên có viết giấy cam đoan là vay trong ba tháng với lãi suất 0% (Từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 7/2014). Từ đó đến nay, em yêu cầu người này trả. Mà họ dây dưa không chịu trả.

Chi tiết >>