Xác định trách nhiệm trả nợ chung của hai vợ chồng với bên thứ ba sau khi ly hôn?
|

Xác định trách nhiệm trả nợ chung của hai vợ chồng với bên thứ ba sau khi ly hôn?

Trách nhiệm trả nợ chung của vợ chồng sau khi ly hôn là trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện sau khi ly hôn. Việc trả nợ có thể tùy thuộc vào sự thỏa thuận của vợ chồng, người có quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc yêu cầu Tòa phân định. Dưới đây là luật sư tư vấn về trường hợp xác định trách nhiệm trả nợ chung của hai vợ chồng với bên thứ ba sau khi ly hôn và các vấn đề pháp lý khác có liên quan. Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí