Bài viết về chủ đề "vay không kỳ hạn"

VAY KHÔNG KỲ HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vay không kỳ hạn
Vay nợ tiền khi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Vay nợ tiền khi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Tôi có 1 người bạn do làm ăn nên vay nợ rất nhiều người, mỗi người khoảng 50 triệu đến 400 triệu ( có giấy nợ viết tay) tổng lên khoảng hơn 2 tỷ đồng. Giờ hiện tại làm ăn không thuận lợi nên thua lỗ hết, giờ không có khả năng trả được nợ. Trường hợp này nếu mà bị ai đó kiện thì sẽ rơi vào trường hợp gì và sẽ bị chịu tránh nhiệm như thế nào về mặt hành chính và hình sự?

Chi tiết >>