Bài viết về chủ đề "vận tải biển "

VẬN TẢI BIỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận tải biển

 • Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

  Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13.

  • 24/12/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13 quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác

  Chi tiết
 • Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 - Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn