Bài viết về chủ đề "vận chuyển hành khách "

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận chuyển hành khách

 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách - hành lý

  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách - hành lý.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý - Nội dung gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, hành khách, hành lý vận chuyển, địa điểm nhận và giao hàng, giá cả và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết