Bài viết về chủ đề "vận chuyển hàng lậu"

VẬN CHUYỂN HÀNG LẬU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận chuyển hàng lậu
Xử phạt hành chính với hành vi vận chuyển  hàng hóa không có hóa đơn

Xử phạt hành chính với hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn

Vận chuyển hàng hóa thuê mà không xuất trình được hóa đơn có bị xử phạt hành chính không? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Vận chuyển trái phép hàng hoá-tiền tệ qua biên giới phạm tội gì?

Vận chuyển trái phép hàng hoá-tiền tệ qua biên giới phạm tội gì?

Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội buôn lậu

Quy định về tội buôn lậu

Tội buôn lậu được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi buôn lậu, cụ thể như sau:

Chi tiết >>