Bài viết về chủ đề "văn bản song ngữ"

VĂN BẢN SONG NGỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản song ngữ
Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện;

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Người có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện

Chi tiết >>