Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật xây dựng "

VĂN BẢN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật xây dựng

 • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 - Quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng, nội dung Luật như sau:

  Chi tiết