Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật về thuế"

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật về thuế
Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Chi tiết >>