Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật doanh nghiệp "

VĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật doanh nghiệp

 • Nghị định số 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh

  Nghị định số 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh.

  • 20/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đối tượng này.

  Chi tiết
 • Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 56/2009/NĐ-CP quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)

  Chi tiết