Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật"

VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật
Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13 Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ VN

Chi tiết >>

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 - Quy định về ban hành văn bản, hệ thống văn bản, quy tắc xây dựng văn bản... như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169