Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật "

VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật

 • Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13

  Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13.

  • 21/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13 Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ VN

  Chi tiết
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 - Quy định về ban hành văn bản, hệ thống văn bản, quy tắc xây dựng văn bản... như sau:

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169