Bài viết về chủ đề "văn bản nước ngoài"

VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản nước ngoài
Thủ tục chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài

Thủ tục chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài

Phòng tư pháp cấp huyện có thẩm quyền chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài. Người có yêu cầu cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>