Bài viết về chủ đề "văn bản luật về công nghệ cao"

VĂN BẢN LUẬT VỀ CÔNG NGHỆ CAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật về công nghệ cao
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

Chi tiết >>