Bài viết về chủ đề "văn bản luật về công nghệ cao "

VĂN BẢN LUẬT VỀ CÔNG NGHỆ CAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật về công nghệ cao

 • Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn