Bài viết về chủ đề "văn bản luật thuế"

VĂN BẢN LUẬT THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật thuế
Quyết định 912/QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tử

Quyết định 912/QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tử

Quyết định 912/QĐ-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 Quy định về việc nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử

Chi tiết >>