Bài viết về chủ đề "văn bản luật thi đua khen thưởng "

VĂN BẢN LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật thi đua khen thưởng

 • Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn