Bài viết về chủ đề "văn bản luật ngân hàng "

VĂN BẢN LUẬT NGÂN HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật ngân hàng

 • Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 - Quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

  Chi tiết
 • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

  Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài... như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×