Bài viết về chủ đề "văn bản luật lao động"

VĂN BẢN LUẬT LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật lao động
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động: quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Chi tiết >>

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ bạn hành ngày 12 tháng 01 năm 2015. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Chi tiết >>