Bài viết về chủ đề "văn bản hướng dẫn luật đất đai"

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản hướng dẫn luật đất đai
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai - Cụ thể quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>