Bài viết về chủ đề "văn bản công chứng"

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản công chứng
Sang tên quyền sử dụng đất cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Sang tên quyền sử dụng đất cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn về thủ tục sang tên quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xin cấp bản sao văn bản công chứng

Thủ tục xin cấp bản sao văn bản công chứng

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu xin cấp bản sao văn bản công chứng thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>