Bài viết về chủ đề "vai trò ban kiểm soát"

VAI TRÒ BAN KIỂM SOÁT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vai trò ban kiểm soát
Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Hiện đang là mùa cao điểm đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên, tham dự một số đại hội cổ đông trong thời gian qua, có thể nhận thấy ban kiểm soát (BKS) trong các công ty này dường như chưa thể hiện hết vai trò bảo vệ nhà đầu tư và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ).

Chi tiết >>