Bài viết về chủ đề "ủy thác"

ỦY THÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy thác
Tư vấn về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của PL

Tư vấn về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của PL

Em đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc năm 2010, xong em lại không đi sang bên đó nữa. Đến nay là 5 năm rồi, cũng có giấy ly hôn bên Hàn Quốc gửi về nhưng sai tên và sai năm sinh của em,sau đó người ta bảo sẽ xem xét rồi gửi lại. Hiện nay em cũng không có bất cứ thông tin gì về người bên đó nữa.

Chi tiết >>