Bài viết về chủ đề "ủy quyền lại "

ỦY QUYỀN LẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền lại

 • Quy định về Hợp đồng uỷ quyền

  Quy định về Hợp đồng uỷ quyền.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về Hợp đồng ủy quyền - Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định, nội dung quy định về Hợp đồng ủy quyền như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn