Bài viết về chủ đề "ủy quyền ký hợp đồng "

ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền ký hợp đồng

 • Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc

  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc gồm thông tin về doanh nghiệp, chức vụ và quyền hạn của người ủy quyền, nội dung ủy quyền cho cấp phó hoặc người khác, thời gian ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn