Người được Giám đốc ủy quyền có được ký trực tiếp trên chứng từ kế toán, hóa đơn không?
|

Người được Giám đốc ủy quyền có được ký trực tiếp trên chứng từ kế toán, hóa đơn không?

Nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, pháp luật về thuế và kế toán quy định rất cụ thể về việc kê khai, nộp thuế, quản lý các hóa đơn, chứng từ,... Vậy, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác ký tên trên chứng từ kế toán, hóa đơn pháp luật quy định thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí