Bài viết về chủ đề "ủy quyền giám đốc "

ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền giám đốc

 • Mẫu Giấy ủy quyền công ty

  Mẫu Giấy ủy quyền công ty.

  • 10/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Giấy ủy quyền công ty – trong đó có các nội dung cần thể hiện bao gồm: thông tin các bên, nội dung và thời hạn ủy quyền, trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 • Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó.

  • 28/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Giấy ủy quyền theo quy định để thực hiện nhiệm vụ / nội dung công việc theo phạm vi ủy quyền bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan. Nếu công ty của bạn cần thực hiện thủ tục ủy quyền hãy tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hoặc hỏi luật sư tư vấn để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên và đúng quy định pháp luật.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn