Bài viết về chủ đề "ủy quyền có thù lao"

ỦY QUYỀN CÓ THÙ LAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền có thù lao
Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế

Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế

Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật Sư, Tôi xin hỏi ? Ông bà nội tôi ( mất đã lâu ) có miếng đất không để lại di chúc, ông bà tôi có tất cả 8 người con, 1 người đã mất (cha tôi), tất cả những người con của ông bà nội tôi đều đồng ý ủy quyền cho Bác ruột tôi đứng tên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất ông bà tôi để lại

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng ủy quyền

Luật sư tư vấn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng ủy quyền

Hỏi tư vấn về trường hợp ủy quyền cho em nhưng người em chưa kí vào hợp đồng, Bây giờ muốn hủy hợp đồng ủy quyền có được không?

Chi tiết >>