Bài viết về chủ đề "ủy quyền cá nhân "

ỦY QUYỀN CÁ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền cá nhân

 • Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

  Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng.

  • 19/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, trong văn bản ủy quyền các bên cần quy định cụ thể chi tiết về phạm vi ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh trường hợp có tranh chấp không mong muốn xảy ra.

  Chi tiết