Bài viết về chủ đề "ủy quyền bán nhà"

ỦY QUYỀN BÁN NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền bán nhà
Uỷ quyền cho người khác bán nhà và trả nợ

Uỷ quyền cho người khác bán nhà và trả nợ

Tôi muốn hỏi về việc ủy quyền để bán nhà đồng thời thực hiện trách nhiệm trả nợ trong hợp đồng ủy quyền. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở - Nội dung gồm thông tin bên ủy quyền, bên được ủy quyền, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>