Bài viết về chủ đề "Uỷ ban nhân dân"

UỶ BAN NHÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Uỷ ban nhân dân
Yêu cầu giải quyết phần nền còn lại của lăng mộ trên đất sau khi đã di dời

Yêu cầu giải quyết phần nền còn lại của lăng mộ trên đất sau khi đã di dời

Tư vấn trường hợp yêu cầu Ủy ban nhân dân xem xét giải quyết phần nền lăng mộ còn lại sau khi lăng mộ đã di dời nhưng không được giải quyết. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đất đai đang có tranh chấp thì yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

Đất đai đang có tranh chấp thì yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

Luật sư tư vấn đối với trường hợp tranh chấp đất đai thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Xử lý hành vi bạo lực gia đình

Xử lý hành vi bạo lực gia đình

Cháu chào Luật Sư tại Công Ty luật Minh Gia. Về vấn đề bạo lực gia đình, từ trước tới nay Bố cháu có tiếng là nát rượu. Khi say rượu về là thường chửi bới Mẹ cháu. Ông Bà cháu đã mất nhưng khi say, Bố cháu vẫn đôi lúc lôi Ông Bà lên chửi là đã không dạy được con, để "tao" dạy.

Chi tiết >>

Uỷ ban nhân dân phường có được thu hồi đất khi chưa có sổ đỏ không?

Uỷ ban nhân dân phường có được thu hồi đất khi chưa có sổ đỏ không?

Luật sư tư vấn về trường hợp Uỷ ban nhân dân phường thu hồi đất khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>