Bài viết về chủ đề "Uỷ ban"

UỶ BAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Uỷ ban
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Gia đình tôi có 1 mảnh đất được các cụ để lại. Trước khi ông tôi mất, ông tôi có để lại 1 tờ giấy viết tay với nội dung dặn dò về phần đất nhà ở hiện tại, phần giáp ranh với nhà hàng xóm, nhưng không có chữ ký của người hàng xóm. Gần đây, nhà tôi sửa chữa và định xây hết phần đất như ông tôi đã dặn. Người hàng xóm kia không đồng ý.

Chi tiết >>

Thủ tục giải quyết tranh chấp tại Uỷ ban nhân dân huyện

Thủ tục giải quyết tranh chấp tại Uỷ ban nhân dân huyện

Luật sư tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp tại Uỷ ban nhân dân huyện. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>