Bài viết về chủ đề "ưu tiên đối với viên chức nữ"

ƯU TIÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ưu tiên đối với viên chức nữ
Ưu tiên của viên chức nữ trong quy định về biệt phái viên chức

Ưu tiên của viên chức nữ trong quy định về biệt phái viên chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi hiện là giáo viên THPT. Do sự thừa về nhân sự, đơn vị trường học nơi tôi công tác có đợt xét giảm nhân sự do Sở giáo dục quyết định. Tuy nhiên, xét giảm không phải là tinh giản nghỉ việc hoàn toàn, mà điều đến đơn vị trường học đang thiếu giáo viên (theo hình thức biệt phái). Vậy xin Luật sư tư vấn giúp tôi xem tôi có được ưu tiên dành cho viên chức nữ nuôi con dưới 36 tháng không? (Con tôi mới 30 tháng tuổi).

Chi tiết >>