Tư vấn về chính sách ưu đãi đối với trường mầm non tư thục?
|

Tư vấn về chính sách ưu đãi đối với trường mầm non tư thục?

Chào luật sư, tôi dự định mở trường mầm non tư thục, tôi nghe nói Nhà nước ta có chính sách hỗ trợ cho giáo dục mầm non tư thục về quỹ đất và vay vốn không lãi 100% , điều này có đúng không ạ? Luật sư có thể cho tôi biết một số chính sách ưu đãi trong lĩnh vực này được không ạ? Xin cảm ơn luật sư !

Chi tiết
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí được trừ khi tính thuế
|

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí được trừ khi tính thuế

Công ty cổ phần lắp máy 3 thành lập 29/12/2016. Ngành nghề kinh doanh là xây dựng và lắp đặt và duy tu bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị. Cty tôi được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào. Nếu tôi mua ô tô phục vụ SXKD thì có được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
|

Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Công ty chúng tôi là công ty Cổ phần (chưa là Cty Đại chúng), ngoài việc hoạt động SX, Cty có sử dụng vốn để góp cổ phần vào Cty khác, năm 2015 Cty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thu tiền về . Vậy Cty phải thực hiện nghĩa vụ thuế cách nào và mức thuế suất là bao nhiêu? Có phải đưa vào kết quả kinh doanh năm 2015 để tính nghĩa vụ thuế năm, hoặc Cty thực hiện nghĩa vụ thuế theo thu nhập chuyển nhượng cổ phần? Cty kính đề nghị Cty Luâtminhgia tư vấn giúp. Xin cảm ơn

Chi tiết
Tư vấn miễn phí