Tư vấn hiệu lực của di chúc ?
|

Tư vấn hiệu lực của di chúc ?

Nội dung tư vấn: Ông Nội tôi mất đã lâu, Bà Nội tôi có 8 người con, bà đã cắt chia cho một vài người trên mảnh đất của nhà. Ba tôi sống với bà và chết trước bà, bác tôi đã vô ở với bà, ông bác kêu bà làm di chúc. Di chúc được làm trên UBNN phường có mặt của hai người làm chứng là em của vợ bác. Vậy xin cho tôi hỏi di chúc ấy có hiệu lực không? Sửa ngày tháng trong di chúc mà không có đóng mộc lại thì có hiệu lực không?

Chi tiết
Hotline: 1900.6169