Bài viết về chủ đề "tuyển sinh hệ liên thông"

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuyển sinh hệ liên thông
Tư vấn điều kiện học nâng bằng của người lao động

Tư vấn điều kiện học nâng bằng của người lao động

Tôi đã công tác trong ngành y chức vụ điều dưỡng bằng trung cấp điều dưỡng được 32 tháng tại trạm y tế xã phường và có nguyện vọng đi học nâng bằng từ cao đẳng lên đại học điều dưỡng hệ ngày nghỉ không học các ngày làm việc. Vậy giám đốc trung tâm y tế có quyền không kí quyết định cho tôi đi học không? Phải làm gì khi giám đốc trung tâm từ chối yêu cầu của tôi? Xin cảm ơn.

Chi tiết >>