Bài viết về chủ đề "tuyển dụng nhân sự"

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuyển dụng nhân sự
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự gồm thông tin về công ty chủ quản, yêu cầu và tình hình bổ phận nhân sự, nội dung và lý do bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>