Bài viết về chủ đề "tương trợ tự pháp"

TƯƠNG TRỢ TỰ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tương trợ tự pháp
Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sù về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế, cụ thể:

Chi tiết >>