Bài viết về chủ đề "tuổi vị thành niên"

TUỔI VỊ THÀNH NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuổi vị thành niên
Tư vấn về Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tư vấn về Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Nhân thân người phạm tội (chủ thể của tội phạm) chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đã đến độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Chi tiết >>

Khái niệm người chưa thành niên phạm tội?

Khái niệm người chưa thành niên phạm tội?

Khái niệm người chưa thành niên và khái niệm tội phạm do người chưa thành niên gây ra - cơ sở có tính pháp lí quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm và xử lí người chưa thành niên phạm tội

Chi tiết >>

Cố ý gây thương tích tỉ lệ thương tật 43% xử lý thế nào?

Cố ý gây thương tích tỉ lệ thương tật 43% xử lý thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi có 1 người em trai, sinh ngày 29/07/1995. Vào 1 ngày cuối tháng 6/2013, buổi tối khoảng 21h00, em cùng 2 người bạn (chưa đủ 18t) đi đánh nhau, chủ ý là do xích mích của 2 người ban kia, em tôi là người đi theo.

Chi tiết >>