Bài viết về chủ đề "tuổi tái đắc cử"

TUỔI TÁI ĐẮC CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuổi tái đắc cử
Chế độ hưởng lương đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử khi nghỉ hưu trước tuổi?

Chế độ hưởng lương đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử khi nghỉ hưu trước tuổi?

Câu hỏi tư vấn: Bố tôi năm nay 58 tuổi ( sinh năm 1957) còn 2 năm nữa mới đủ tuổi hưu, theo NĐ 26 của Chính phủ Bố tôi không đủ tuổi tái đắc cử và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Tính đến thời điểm nghỉ việc (3/7/2015 bắt đầu nghỉ) chờ tuổi bố tôi đóng được 16 năm 2 tháng.

Chi tiết >>