Bài viết về chủ đề "tuổi để tái cử"

TUỔI ĐỂ TÁI CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuổi để tái cử
Nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu theo nghị định 26/2015/NĐ - CP

Nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu theo nghị định 26/2015/NĐ - CP

Nội dung tư vấn: Tôi là cán bộ nữ hiện đang công tác tại UBND phường, chức vụ PCT UBND. Hiện nay tôi 54 tuổi, tôi không đủ điều kiện về tuổi để tái cử, tái bổ nhiệm, tôi đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1